خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۷/۰۷/۲۸ ۱۴:۱۴
شناسه خبر : 25000

ضرورت تعدیل در اعمال قانون به تولیدکنندگان

مجید خدابخش: در شرایط خاص اقتصادی، نباید برخی قوانین سختگیرانه به تولیدکنندگان اعمال شود. ...

مجید خدابخش: در شرایط خاص اقتصادی، نباید برخی قوانین سختگیرانه به تولیدکنندگان اعمال شود.