به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛سپاه یعنی همه ملت ایران، فرماندهی انتظامی استان زنجان در کنار ملت ایران اسلامی اقدام ننگین و شکست خورده دولت آمریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران را محکوم و یکبار دیگر هم صدا با ملت ایران اعلام می کنیم آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

به نقل از پایگاه خبری پلیس ؛ در متن این بیانیه آمده است :

شیطان بزرگ با تحریم سپاه و تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهایت دشمنی و خباثت خود رابا ملت ایران اسلامی نشان داد .

دولت آمریکا با ارتکاب جنایات بی شمار در اکثر نقاط جهان صلاحیت ندارد که یک نهاد بر آمده از قانون اساسی یک کشور را تروریست بخواند .

سپاه یعنی همه ملت ایران، فرماندهی انتظامی استان زنجان در کنار ملت ایران اسلامی این اقدام ننگین و شکست خورده دولت آمریکا را محکوم و یکبار دیگر هم صدا با ملت ایران اعلام می کنیم آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.