به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ محمدکریم رحیمی زادهبا اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸ برنامههای هیات ورزشهای همگانی استان زنجان را در بخشهای متنوع پیگیری خواهیم کرد، اظهار کرد: چند برنامه مهم از جمله برگزاری همایشهای پیادهروی خانوادگی و ورزش صبحگاهی و … در حال برنامهریزی است.رئیس هیات ورزشهای همگانی استان زنجان با اشاره به اینکه توسعه ورزش همگانی به صورت حداکثری در بین همه قشرها از اصلی ترین برنامههای هیات است، تصریح کرد: برنامه ورزش صبحگاهی در پارکهای شهر زنجان و با حضور مربیان مجرب این هیات برگزار خواهد شد که همیشه با استقبال بسیار خوب مردم و به ویژه بانوان زنجانی روبهرو شده است.وی با اشاره به اینکه به مناسبت هفته سلامت و همچنین هفته جوان چندین برنامه از سوی هیات در حال برنامهریزی است، تصریح کرد: از جمله این برنامهها برگزاری یک همایش پیادهروی است.

رحیمی زاده در پایان همکاری همه دستگاههای استان را برای بسط فرهنگ ورزش همگانی لازم و مهم برشمرد و افزود: طی سالهای گذشته برنامههای خوبی با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار شده که در پی افزایش این برنامهها برای تشویق هرچه بیشتر مردم به امر ورزش هستیم.