» اماکن مذهبی
  • آگانزانا، شهر «مردان نمکی»
  • شعار سال: برخی تاریخ‌نگاران، شهر زنجان را با شهر «آگانزانا»که بطلمیوس از آن نام برده است، یکی دانسته‌اند. آثار باستانی متعددی که در این منطقه وجود دارد بهترین گواه قدمت و پیشینه تاریخی این خطه از استان زنجان است. به‌نظرمی‌رسد شهرستان زنجان مکان خوبی برای گردشگری باشد؛ ضمن اینکه بسیاری از ساکنان زنجان نیز می‌توانند […]
تابناك وب شعار سال